New Page 1


 

ČLANARINA V LETU 2011


Bilten društva
ob 10-letnici

Prenesi PDF


IZLETI V LETU 2011

Junij
-
Kobariški stol
- Starejši občani
Julij
-
Črna gora
- Raduha- plezalna pot
Avgust
Spodnje Bohinjske gore
September
Macesnovec
Oktober
-
Izlet v neznano
- Robijev pohod
November
Peč -Tromeja
December
Po poteh okoli Vojnika
Januar 2012
7. Pohod na Tolsti vrh

  

MARKACIJSKI ODSEK

Načelnik odseka je: Jože Pogorelčnik.

Z ustanovitvijo društva smo takoj poskrbeli za izobraževanje planincev, ki urejajo in skrbijo za naša pota. Tako smo v letu 2001 pridobili štiri nove markacistev letu 2007 pa še dva. Društvo ima sedaj skupno 8 markacistov.

Imamo 6 registriranih planinski poti. Prvi dve poti, ki sta bili prej v skrbi sosednjih društev.

• pot: Volog-Goli vrh ( 1426m), predaja 11.1.2001 št.poti 137/1981 prej Gornji Grad
• pot: E6 evropska pešpot odsek Mozirje-Lipa,

         sporazum za vzdrževanje 30.3.2001, št poti 1404
• pot: prelaz Lipa-Šavnice, št. poti 1400
• pot: Kokarje-Tolsti vrh, št. poti 1401
• pot: Kokarje-Čreta, št. poti 1402
• pot: Nazarje-Čreta, št. poti 1403

Prvi dve poti predstavljata 1/2 dolžine občinske meje, ki jo želimo povezati v krožno pot. Vse že registrirane poti skupaj, pa so dolge cca. 60 km.

Urejamo še preostale poti, za sklenitev poti po občinskih mejah. Pri tem se držimo poti, ki so se že nekoč uporabljale za povezovanje kmetov in domačij.

V letu 2002 smo od Gozdnega gospodarstva Nazarje v najem prevzeli kočo Farbanca na Čreti (koča pri bivših Angleških barakah). V letu 2006 pa smo kočo odkupili. V tem času smo kočo uredili in opremili ter jo spremenili v prijeten planinski dom.

Ponujamo vam skico in prerez poti iz Vologa - Menina - Goli vrh.

     

 

      © Planinsko društvo Nazarje

E-mail: pd.nazarje@gmail.com