New Page 1


 

ČLANARINA V LETU 2011


Bilten društva
ob 10-letnici

Prenesi PDF


IZLETI V LETU 2011

Junij
-
Kobariški stol
- Starejši občani
Julij
-
Črna gora
- Raduha- plezalna pot
Avgust
Spodnje Bohinjske gore
September
Macesnovec
Oktober
-
Izlet v neznano
- Robijev pohod
November
Peč -Tromeja
December
Po poteh okoli Vojnika
Januar 2012
7. Pohod na Tolsti vrh

  

O DRUŠTVU

Ime: Planinsko društvo Nazarje
Sedež in naslov: Savinjska cesta 4, Nazarje
Identifikacija društva, matična št.: 1152076 , davčna številka:44694920
TR: 02426-919677/86 pri Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Telefon: /

E-mail: pd.nazarje@gmail.com
Internet: www.pdrustvo-nazarje.si

Predsednik društva: Sandi Grudnik

Grb društva:   jpg | cdr | ai | pdf              jpg | cdr | ai | pdf


V društvu delujejo naslednji odseki in krožki:   

  Vodniški odsek
  Markacijski odsek
  Mladinski odsek
  Planinski krožek


Nekaj mejnikov društva:

 • Ustanovitelji Planinskega društva Nazarje:

 • 21. oktober 1999 (Dušič Martin, Uzar Srečko, Pečovnik Matej)

 • overjeno pri notarju Avgust Ribič Velenje

 • Ustanovni občni zbor je dne 19.11.1999 sprejel »Pravila planinskega društva Nazarje« 

 • Prvi predsednik društva postal Martin Dušič

 • Odločba: register društev poz zap. št. 156 PD Nazarje dne: 17.12.1999

 •  24. januar 2000 - odprtje žiro računa pri banki Velenje

 • 11. februar 2000 - sprejeti v članstvo PZS (planinsko društvo Nazarje)

 • 2. redni občni zbor, ki je bil 1. februarja 2002 ob 17.00 uri v osnovni šoli Nazarje

 • sklep: Planinsko društvo se vključi v Športno zvezo občine Nazarje

 • 19. marec 2005 - 5. redni občni zbor: prva zamenjava predsednikov društva

 • 9. september 2005 - ustanovljen Mladinski odsek društva

 • 29. september 2006 - nakup gozdarske koče na Farbanci

 • 6. marec 2007 - MO Stonoga uradno sprejet v PZS


Društvo ima 11 članski UO, 3 članski NO, 5 člansko časno razsodišče.

Imamo markacijski odsek in vodniški odsek. V osnovni šoli Nazarje deluje planinski krožek pod vodstvom Vanje Hofbauer in v osnovni šoli Šmartno ob Dreti pod vodstvom Martine Zakrajšek. Leta 2005 je bil ustanovljen mladinski odsek,ki ga vodi načelnica Anja Dobrovc.

V prvih letih smo uspeli izšolati 7 vodnikov PZS in 4 markaciste. Skupno imamo 9 vodnikov in 6 markacistov.

Najvišja točka v občini je Goli vrh 1426 m (Šavnice) na katerega vsako leto organiziramo pohod in je postal tradicionalen.

 

      © Planinsko društvo Nazarje

E-mail: pd.nazarje@gmail.com